OBS Wereldwijs

Baronstraat 11 6371 AR Landgraaf

  • Aandacht voor gezonde voeding, nadruk op veel en gevarieerd bewegen, accent op cultuureducatie. Gebaseerd op het bioritme van de leerlingen.
  • Een sterk en positief pedagogisch klimaat waarin respect, veiligheid en verantwoordelijkheid de kernwaarden zijn. Wijsje is onze mascotte.
  • De leerlingen helpen mee bij de inrichting en aankleding van ons schoolgebouw.

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school maken we je nieuwsgierig naar jezelf, de mensen om je heen en naar de wereld om je heen. Je leert de verschillen te waarderen en je leert welke plek jij wilt innemen in deze wereld. Wij helpen jou op weg om wereldwijs te worden.Op onze school weten we dat er meerdere manieren zijn om te leren, maken we je bewuster van gezond gedrag via de Gezonde Basisschool van de Toekomst en werken we met z’n allen aan een positief pedagogisch klimaat.Op onze school ben je welkom en gaan we, samen met jou, in 8 jaar, steeds wereldwijzer worden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief pedagogisch klimaat
  • Gezondheid en vitaliteit
  • Samenwerken en communiceren
  • Eigentijds onderwijs
  • Cultuurprofielschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In onderstaande grafieken ziet u dat er een dalende tendens zichtbaar is in het aantal leerlingen. Deze daling komt voort uit de daling van het aantal geboortes in de regio (Oostelijk/Zuid-Limburg) en het feit dat onze school een fusieschool is, wat betekent dat de uitstroom in groep 8 hoog is. Sinds schooljaar 2021-2022 zien we een stabilisatie van ons leerlingaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij maken geen gebruik van spreekuren. U kunt altijd contact opnemen via Social Schools, E-mail of telefonisch. We zullen dan een afspraak maken.

Algemeen e-mailadres: info.obswereldwijs@movare.nl

Algemeen telefoonnummer: 045-5332700

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven