Basisschool 't Valder

Belvauer 62 6373 TT Landgraaf

  • Schoolfoto van Basisschool 't Valder
  • Schoolfoto van Basisschool 't Valder
  • Schoolfoto van Basisschool 't Valder
  • Schoolfoto van Basisschool 't Valder
  • Schoolfoto van Basisschool 't Valder

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/ verzorgers:

Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? Moeten uw kinderen van school veranderen? Dan zoekt u natuurlijk een school die bij uw kind past. De keuze voor een school is een belangrijke keuze. Uw kind zal een groot gedeelte van zijn/haar dag op school doorbrengen. U zult jarenlang samen met uw kind de wandel van en naar school gaan maken. Daarom kiest u een basisschool met zorg.

Waarom zou u voor ons kiezen?  We vinden het belangrijk dat uw kind zich in alle opzichten goed voelt op school,  bieden optimale ontwikkelingskansen door te kijken naar de individuele behoefte van het kind, brengen ze in contact met maatschappelijke en culturele verworvenheden en bereiden ze voor op deelname aan een complexe samenleving.

Wat vinden we belangrijk? We vinden het belangrijk dat onze kinderen vaardigheden geleerd krijgen waarbij we ze zo goed mogelijk voorbereiden op hun rol in de steeds sneller veranderende maatschappij. Daarom willen we een zo passend mogelijk aanbod realiseren. Een goede werkhouding, nadenken over het eigen handelen en leren, plannen,  in een betekenisvolle context leren, kinderen uitdagen en nieuwsgierig maken, aansluiten op het individuele niveau van onze kinderen, respectvol en verantwoordelijk samen- en naast elkaar kunnen werken, ontwikkelen van zelfvertrouwen, zorg voor elkaar en voor de leefomgeving zijn zaken waar we binnen ons onderwijs aandacht aan geven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • rust
  • verwondering
  • sfeervolle omgeving
  • bezieling
  • verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op ‘t Valder beginnen de lessen voor alle kinderen om 08.45 uur. Iedereen heeft pauze van 12.15 uur tot 13.15 uur.
‘s Middags is de school om 15.15 uur uit. De woensdag vormt hierop een uitzondering. Dan duurt de school tot 12.45 uur en is er ’s middags vrij. De kleuters uit de groepen 1 en 2 hebben elke vrijdag vrij. De kinderen uit de groepen 3 hebben op vrijdag alleen ‘s morgens school.

We willen de lestijden effectief gebruiken en onderwijstijd niet onnodig verloren laten gaan. In alle groepen maken we daarom gebruik van een inlooptijd van 5 minuten voorafgaand aan het begin van de lessen. Kinderen kunnen dus, na een bel, zelfstandig vanaf 8.40 uur en 13.10 uur  naar hun klas gaan waar leerkrachten hen opwachten, zodat de lessen tijdig om 08.45 uur en 13.15 uur kunnen beginnen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bovengenoemde onderdelen zijn te vinden in ons schoolveiligheidsplan. Dit schoolveiligheidsplan is 'under construction" Op dit moment zijn we bezig met een nieuw visie en missie traject binnen onze school. Tevens zijn we de laatste jaren intensief bezig om ons onderwijs op een innovatieve manier vorm te geven. Daardoor is er nu een overgangsperiode waarin een aantal onderdelen opnieuw beschreven moeten gaan worden. De verwachting is dat we eind schooljaar 2017-2018 onze nieuwe visie en missie hebben neergezet. Voorts menen wij dan ons onderwijs in grote lijnen te hebben staan zoals we dit voor ogen hebben.

Terug naar boven