Basisschool Op gen Hei

An de Voeëgelsjtang 12 6373 BJ Landgraaf

 • De Deep Learning competenties staan centraal in ons onderwijs.
 • De leerlingen krijgen Expliciete Directe Instructie (EDI) aan de instructiecirkel.
 • Schoolfoto van Basisschool Op gen Hei
 • Schoolfoto van Basisschool Op gen Hei
 • Schoolfoto van Basisschool Op gen Hei

In het kort

Toelichting van de school

Ieder individueel, samen één geheel!

 • Welbevinden zien wij als uitgangspunt en als de basis voor passende opbrengsten bij kinderen.
 • De school onderscheidt zich door de wijze waarop de ontwikkeling van het kind in beeld wordt gebracht (cijfervrije school, kindgesprekken). 
 • Onze school verdiept zich in New Pedagogies for Deep Learning
 • Door vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid bij zowel de leerkracht als het kind te leggen wordt een rijke omgeving gerealiseerd om tot ontwikkeling te komen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Welbevinden en kindbelang!
 • Ouders/verzorgers fullpartners
 • Professionele cultuur
 • Deep Learning skills (6 c's)
 • Cijfervrije school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is stabiel / licht groeiend. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
309
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven