Basisschool De Schatgraver

Pastoor Schattenstraat 25 6372 JA Landgraaf

  • Schoolfoto van Basisschool De Schatgraver
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatgraver
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatgraver
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatgraver
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatgraver

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een brede school. Binnen ons gebouw komen onderwijs, opvang, zorg- en welzijnsactiviteiten samen. Wij werken met onze ketenpartners samen om een zo goed mogelijk sluitend aanbod te creëren op het gebied van onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning. Ook zijn wij een gezonde school. De centrale thema's zijn voeding, beweging, welbevinden en gezonde relaties.

Basisschool de Schatgraver is een Rooms-Katholieke school, hierover lees u meer in de paragraaf "onze visie op identiteit". 

Naast onze school, is ook Flow kinderopvang gevestigd in ons gebouw. Zij bieden kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Daarnaast hebben wij de beschikking over een "in-house" schoolmaatschappelijk werk. Zij is vast aanspreekpunt voor onze intern begeleiders. Het WijkLeerbedrijf Landgraaf is gevestigd in de dependance van Basisschool de Schatgraver. Van daaruit zetten MBO-deelnemers van VISTA college zich in voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde school
  • Basisvaardigheden en talenten
  • Respect voor elkaar
  • Ontwikkeling en verbetering
  • Kwaliteitsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Schatgraver zitten 448 kinderen (teldatum 1-02-2023) verdeeld over 17 groepen. We werken met twee locaties. Op de hoofdlocatie zitten de groepen 1 tot en met 6 gehuisvest. De groepen 7 en 8 zijn gehuisvest op de dependance. Binnen alle jaargroepen hebben we dubbele klassen. Met uitzondering van groep 1, hiervan zijn er in schooljaar 2023/2024 drie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
430
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Schatgraver vervullen de interne begeleiders mevr. Bladt en mevr. Weyden de functie van aandachtsfunctionaris. Zij volgen jaarlijks een bijscholing.

Daarnaast hebben wij ook 2 preventiemedewerkers (mevr. Cremers en mevr. Brandts)  zij vervullen tevens de rol van hoofd bedrijfshulpverleners. 

Terug naar boven