Basisschool De Schatgraver

Pastoor Schattenstraat 25 6372 JA Landgraaf

  • Schoolfoto van Basisschool De Schatgraver
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatgraver
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatgraver
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatgraver

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het Schoolvenster van Bs. De Schatgraver onderdeel kind- ontwikkelcentrum de Schatgraver.

Op 1 november 2015 is basisschool De Schatgraver gestart in een mooi, nieuw en modern gebouw. Hierin zijn ook andere kindpartners (peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang en kinderdagopvang) gehuisvest vanuit Flow.

Basisschool de Schatgraver is ontstaan per 1-8-2015 uit een fusie tussen basisschool Schaesberg en basisschool Gravenrode.

In het nieuwe gebouw is de Schatgraver ook gestart met het project: De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Werken aan een gezonde leefstijl vanuit een verlengde schooldag met een gezonde lunch en veel extra aandacht voor cultuur en beweging. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde leefstijl
  • De schat in elk kind / talent
  • Respect voor elkaar
  • Actieve ouderbetrokkenheid
  • Kwaliteitsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Schatgraver is een fusieschool. Bs. Schaesberg is per 1 augustus 2015 gefuseerd met Bs. Gravenrode.
In een nieuwe gebouw zijn we in november 2015 gestart met 330 leerlingen. In de regio is er sprake van krimp.
Op onze school is hier de afgelopen jaren duidelijk geen sprake van. De verdeling van de leerlingen per leerjaar laat zien dat het aantal kinderen in de laagste groepen toeneemt. Hierdoor zijn van elke jaargroep in de regel dubbele groepen en dit optimaliseert samenwerking. De groei heeft ertoe geleid dat we vanaf augustus 2018 de kinderen van groep 7 en 8 huisvesten op een dependance. Een bovenbouwhonk. We werken met 17 groepen en op de teldatum van 1-10-2021 is de verwachting dat we 438 leerlingen op school hebben.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
429
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In brede school de Schatgraver werken we nauw samen met Kinderopvang Parkstad.
Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang. Ook zijn zij betrokken bij de tussenschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven