Oecumenische Basisschool De Wegwijzer

Veeweg 73 6374 AN Landgraaf

  • Vooraanzicht van onze school
  • Zijaanzicht
  • Zijaanzicht
  • Ingang kleuters en speelplaats groep 1-4
  • Entree en werkruimte groep 1a2a en 1b2b

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • RESPECT
  • VEILIGHEID
  • PLEZIER
  • BETROKKENHEID
  • KWALITEIT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op onze school is stabiel. We willen kwaliteit kunnen garanderen. Daarom hanteren we zo nodig een leerlingenstop in groep 1, waarbij we aanmelding bij onze buren aanbevelen: OBS De Speurneus of RKBS An d'r Put. Of er een leerlingenstop actief is, leest u op onze website www.bsdewegwijzer.nl.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
356
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De niet toegevoegde protocollen en handleidingen zijn grotendeels omgezet in Movare beleid. Deze zijn daar centraal op te vragen. www.movare.nl

Vanwege de structurele inzet van De Vreedzame School beschikt de school sinds 2022 over een certificaat welbevinden van De Gezonde School

 

Terug naar boven