Basisschool De Oostvogel

Pastoor Willemsstraat 15 4586 AJ Lamswaarde

  • Schoolfoto van Basisschool De Oostvogel
  • Schoolfoto van Basisschool De Oostvogel

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Oostvogel bestaat uit de volgende personen:

  • meester Godfried: directeur
  • juf Lilian: peutergroep
  • juf Tamara en juf Monique(plv. dir.): gr. 1-2/onderbouwunit
  • juf Wendy: gr. 3-4/onderbouwunit
  • meester Patrick: gr. 5-6/bovenbouwunit
  • juf Ellen en juf Cindy: gr. 7-8/bovenbouwunit

Op een aantal vaste momenten (buitenmomenten, zaakvakken, creatieve vakken, KiVa) wordt er groep doorbrekend gewerkt, waarbij 2 leerkrachten samenwerken (co-teachen) in de units (onderbouwunit gr. 1-4 en bovenbouwunit gr. 5-8).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In die gevallen waarbij groepsleerkrachten wegens omstandigheden geen onderwijs kunnen verzorgen, hebben we de volgende regeling voorzien:

1. Als er sprake is van kortdurende vervangingen zullen door deze door het schoolteam zelf worden opgevangen.

2. Als er sprake is van langdurigere vervangingen, zal naar een geschikte vervanger worden gezocht.

3. Indien die niet lukt, worden de kinderen over andere groepen verdeeld.

4. In zeer bijzondere gevallen en bij hoge uitzondering krijgen de kinderen vrij van school.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven