Rooms Katholieke Basisschool Den Opstap

Broekkant 9 5094 GA Lage Mierde

Brede School Plus in Lage Mierde

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Betrokken
  • Enthousiast
  • Inspirerend
  • Persoonlijke groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2017 – 2018 zijn we over gegaan naar het ‘vijf gelijke dagen’ model. 

Dit houdt in dat alle dagen dezelfde schooltijden hebben.

De kinderen mogen vanaf 8:15 uur naar school komen en meteen naar de klas gaan.

's Morgens (voor schooltijd) is er géén surveillant op de speelplaats aanwezig, aangezien de leerkracht bij de kinderen in de klas aanwezig is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In schooljaar 2016-2017 is op bestuursniveau een veiligheidsbeleid gerealiseerd. In het tweede deel van het schooljaar 2017-2018 is dit vastgesteld door de GMR. Het veiligheidsbeleid omvat: sociale veiligheid (o.a. een anti-pestprotocol), en fysieke veiligheid (veiligheid rond gebouwen en logistiek) en tevens protocollen, een gedragscode en richtlijnen die gebruikt kunnen worden in diverse situaties, w.o. overlijden, vermissing, cyberaanvallen, medicijngebruik, brand e.a. calamiteiten. 

Terug naar boven