R.K. Basisschool WSKO Andreashof

Leeuwerik 11 2295 PE Kwintsheul

 • Leesmarathon in de aula van de school tijdens de Kinderboekenweek
 • Leerlingen zijn aan het werk in hoeken.
 • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Andreashof
 • Leerlingen van de groepen 1/2 kunnen op het bord zelf aangeven waar ze aan gaan werken.
 • Leerlingen hebben een weektaak. Ze kunnen zelf kiezen wat ze wanneer maken als het maar af is op vrijdag

In het kort

Toelichting van de school

De Andreashof in Kwintsheul, een basisschool in een klein dorp in het Westland. Aan het begin van de vorige eeuw opgericht gelegen naast de gelijknamige kerk. Van een afstandje lijkt het misschien een school zoals velen. Maar wie dichterbij komt ziet een school met een rijk verleden, die zich blijft ontwikkelen en daarbij ook groot durft te dromen. Een eigentijdse school met extra aandacht voor zorg, sport, cultuur en talentontwikkeling en die zich ook actief inzet voor sociale activiteiten in het dorp. Een leven lang mogen blijven leren, dat wensen wij niet alleen onze kinderen toe, dat doen wij zelf ook!

WSKO Andreashof is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5000 leerlingen op 17 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland.

Waar geloven wij in?

 • Kinderen groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid door het ontwikkelen van basiskennis en basisvaardigheden. 
 • Kinderen leren zichzelf kennen en leren openstaan voor de ander om samen te leven in de wereld.

Het resultaat is kinderen die met plezier en enthousiasme naar school gaan en tijdens hun basisschooltijd deze ontwikkeling meemaken, die past bij hun eigen capaciteiten. Actuele informatie vindt u op de website van onze school. Indien u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leren eigenaar te zijn
 • Actief leren
 • Met en samen van elkaar leren
 • Loslaten = anders vasthouden
 • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door 274 leerlingen (01-02-2023). Het leerlingaantal is in de afgelopen jaren gedaald en zal zich in de komende jaren stabiliseren rond de 300 leerlingen. Door de vergrijzing zien we het leerlingaantal dalen. We hopen in de toekomst op meer leerlingen doordat we nieuwbouw gaan krijgen in Kwintsheul.

De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen:

3 groepen 1 en 2;

en van ieder leerjaar 1 groep. (groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Andreashof wil een veilig leef- en leerklimaat en willen we incidenten voorkomen. Zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie. Daarom investeren we in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe je met elkaar omgaat. Maar ook door ongepast gedrag op tijd te zien en gericht op te treden.

Terug naar boven