R.K. Basisschool WSKO Andreashof

Leeuwerik 11 2295 PE Kwintsheul

  • Leesmarathon in de aula van de school tijdens de Kinderboekenweek
  • Leerlingen zijn aan het werk in hoeken.
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Andreashof
  • Leerlingen van de groepen 1/2 kunnen op het bord zelf aangeven waar ze aan gaan werken.
  • Leerlingen hebben een weektaak. Ze kunnen zelf kiezen wat ze wanneer maken als het maar af is op vrijdag

In het kort

Toelichting van de school

WSKO Andreashof in Kwintsheul is een eigentijdse school waar onderwijs en toetsen op maat wordt gegeven en waar we extra aandacht voor hebben zijn zorg, sport en cultuur. Ons gebouw is multifunctioneel en huisvest o.a. een zorgunit met ergotherapie, logopedie, kinderfysiotherapie en kindercoaching. Er wordt veel samengewerkt met plaatselijke culturele instellingen zowel onder als na schooltijd.

WSKO Andreashof is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5000 leerlingen op 17 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland. De kernwaarden van WSKO zijn terug te vinden in onze basisscholen: openheid, vertrouwen, veilig leerklimaat, solidariteit, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid. Het resultaat is kinderen die met plezier en enthousiasme naar school gaan en tijdens hun basisschooltijd deze ontwikkeling meemaken, die past bij hun eigen capaciteiten. Actuele informatie vindt u op de website van onze school. Indien u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sturen op welbevinden
  • Sturen op betrokkenheid
  • Professionele cultuur
  • Sturen op kijken en luisteren
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van onze school loopt de laatste jaren gestaag terug. De belangrijkste oorzaak is hiervoor is de vergrijzing in het dorp en het teruglopende aantal kinderen. De verwachting is dat het leerlingaantal weer zal oplopen na de aanbouw van een nieuwbouwwijk in de omgeving.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven