Openbare Basisschool Prinses Beatrix

Kwadijk 92 1471 CE Kwadijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool Prinses Beatrix

In het kort

Toelichting van de school

Vier dorpsscholen met het vizier op de wereld om ons heen! Het Kwartet bestaat uit vier openbare basisscholen (obs Middelie, obs Meester Haye, obs 't Tilletje en obs Prinses Beatrix) in de groene en waterrijke regio Zeevang, die midden in hun dorpsgemeenschap staan. Samen hebben wij een visie op het onderwijs: we leren onze kinderen zelfstandig te zijn en we leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving. De scholen werken intensief samen, dat maakt ons onderwijs efficiënt en waardevol.

Bij openbare basisschool Prinses Beatrix in het dorp Kwadijk kunnen kinderen natuurlijk en ontdekkend leren in een groene leer- en speelomgeving. We stimuleren dat kinderen met plezier naar school gaan en dat zij zelfstandig leren werken en denken.

Op onze website www.obshetkwartet.nl kunt u meer informatie over de school vinden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinden
  • Vertrouwen
  • Plezier
  • Veiligheid
  • Meesterschap, ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op obs Prinses Beatrix blijft stabiel.

Door modern, eigentijds onderwijs te bieden, te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat, door aanbieden van kinderopvang, door laagdrempelig te zijn en door mond op mond reclame van ouders, proberen we nieuwe kinderen en ouders te motiveren om voor onze school te kiezen. Wij hebben kleine groepen, werken groepsdoorbroken en kunnen onderwijs op maat bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
45
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven