M G R Heyligersschool

Sportweg 2 4434 AE Kwadendamme

  • Schoolfoto van M G R Heyligersschool
  • Schoolfoto van M G R Heyligersschool
  • Schoolfoto van M G R Heyligersschool
  • Schoolfoto van M G R Heyligersschool
  • Schoolfoto van M G R Heyligersschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elke 2 jaar vullen alle ouders en de leerlingen van groep 6, 7 en 8 de tevredenheidsenquete in. Qfeedback geeft n.a.v. de resultaten aan, welke zaken prioriteit hebben om te verbeteren. Als schoolorganisatie proberen wij zaken die in de ogen van ouders en leerlingen te verbeteren zijn, aan te passen.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Om de twee jaar houden we een leerling- en oudertevredenheidsonderzoek met vragenlijsten van onderzoeksbureau Beteor. Via vragenlijsten kunnen de ouders aangeven hoe ze over de Mgr. Heyligersschool denken en waar mogelijkheden liggen ter verbetering. Ook de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen lijsten aangereikt waarin ze aan kunnen geven wat ze van hun school vinden. De resultaten van onze school worden afgezet naar het gemiddelde in Nederland, de benchmark. Er worden vragen gesteld over: onderwijs, sfeer, de leerkrachten, extra activiteiten, begeleiding, communicatie, de schoolleiding, identiteit, sociaal emotioneel welbevinden, voorzieningen, geledingen en de omgeving van de school. De conclusies van het onderzoek worden in de schoolcommissie, de medezeggenschapsraad en het team besproken. We evalueren of aangereikte verbeteringen daadwerkelijk zijn doorgevoerd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven