M G R Heyligersschool

Sportweg 2 4434 AE Kwadendamme

  • Schoolfoto van M G R Heyligersschool
  • Schoolfoto van M G R Heyligersschool
  • Schoolfoto van M G R Heyligersschool
  • Schoolfoto van M G R Heyligersschool
  • Schoolfoto van M G R Heyligersschool

In het kort

Toelichting van de school

De Mgr. Heyligersschool ligt aan de rand van het dorp Kwadendamme. In het gebouw  zitten ook de peutergroep, buitenschoolse opvang, zowel voor- als naschools (BSO). Alles is dus binnen handbereik.  De school heeft beschikking over 5 leslokalen. Voor de kleuters is er een eigen ingang, speelzaal en speelplein. De deur van de school staat altijd voor u open. We zijn erg laagdrempelig want we vinden afstemming tussen kind, ouders en leerkracht erg belangrijk.

U kunt meer informatie over onze school vinden via onze website:

www.mgrheyligers.nl en via onze facebookpagina:

www.facebook.com/mgrheyligers


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Innovatief
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Gezamenlijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen komen niet alleen uit Kwadendamme maar ook uit de omliggende dorpen zoals: Baarland, 's Gravenpolder, Oudelande, Nisse, Driewegen en Hoedekenskerke. We zitten op een deelnamepercentage van 130%.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven