KC De Ruimte

Schweitzerstraat 136 1433 AN Kudelstaart

  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • In groep 5 mogen de kinderen een jaar in de schooltuin werken.
  • Schoolfoto van KC De Ruimte

Het team

Toelichting van de school

De Ruimte beschikt over een team met ervaren en startende leerkrachten. Het team bestaat voornamelijk uit parttimers. Dat betekent dat er voor de meeste groepen 2 leerkrachten staan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is onderdeel van Stichting Jong Leren. Stichting Jong Leren werkt samen met RTC De Beurs. Het RTC beheert de vervangingspool en zorgt voor vervanging bij ziekte en/of ander verlof.

In de vervangingspool werken leerkrachten die op verschillende scholen invalwerk doen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar werken we met 7 groepen. Het schooljaar start met één kleutergroep. In januari zal de groep gesplitst worden in twee groepen. Hoe dat zal gebeuren, wordt in december bekend gemaakt en besproken met de medezeggenschapsraad.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw is veel aandacht voor spelend leren. Kinderen werken veel in hoeken. Via spel wordt de verbinding gemaakt met lezen, spellen en rekenen.
's Middags werken we aan wereldoriëntatie in midden- en bovenbouw. 
Tijdens deze middagsessies worden kinderen gestimuleerd hun verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.
We gebruiken Topondernemers als methode voor deze activiteit.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school wil een zo breed mogelijke ondersteuning geven aan de kinderen die KC De Ruimte bezoeken.
Wij kunnen voor de huidige populatie een toereikend onderwijsaanbod bieden.
Het schoolondersteuningsprofiel van KC De Ruimte is te lezen op de website van de school of die van het samenwerkingsverband Amstelronde: www.amstelronde.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de gemeente Aalsmeer is een  werkgroep uit onderwijs en opvang actief op VVE te stimuleren en scholen te ondersteunen, zodat onderwijs en opvang goed op elkaar aansluiten.
De directie van KC De Ruimte maakt deel uit van deze werkgroep.

Terug naar boven