KC De Ruimte

Schweitzerstraat 136 1433 AN Kudelstaart

  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • In groep 5 mogen de kinderen een jaar in de schooltuin werken.
  • Schoolfoto van KC De Ruimte

Het team

Toelichting van de school

De Ruimte beschikt over een team met ervaren en startende leerkrachten. Het team bestaat voornamelijk uit parttimers. Dat betekent dat er voor de meeste groepen 2 leerkrachten staan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken met een invalpool op stichtingsniveau. Mocht de invalpool niet beschikbaar zijn, hebben we leerkrachtondersteuners in dienst met onderwijsbevoegdheid en kijken we of het haalbaar is de leerkracht te vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw is veel aandacht voor spelend leren. Kinderen werken veel in hoeken. Via spel wordt de verbinding gemaakt met lezen, spellen en rekenen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

's Middags werken we aan wereldoriëntatie in midden- en bovenbouw. Tijdens deze middagsessies worden kinderen gestimuleerd hun verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. We gebruiken Blink als methode voor deze activiteit. Ook bij de kleuters werken we middels thema's.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school wil een zo breed mogelijke ondersteuning geven aan de kinderen die KC De Ruimte bezoeken.
Wij kunnen voor de huidige populatie een toereikend onderwijsaanbod bieden.
Het schoolondersteuningsprofiel van KC De Ruimte is te lezen op de website van de school of die van het samenwerkingsverband Amstelronde: www.amstelronde.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op KC De Ruimte hebben we een intensieve samenwerking met veel externe partijen om ons te ondersteunen bij het creëren van een fijne werkplek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Daarnaast zijn we momenteel middels teambreed opleiden de leerkrachtvaardigheden aan het versterken om zo nog meer ondersteuning te kunnen bieden binnen een gedeelde visie en aanpak.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de gemeente Aalsmeer is een  werkgroep uit onderwijs en opvang actief op VVE te stimuleren en scholen te ondersteunen, zodat onderwijs en opvang goed op elkaar aansluiten.
De directie van KC De Ruimte maakt deel uit van deze werkgroep.

Terug naar boven