KC De Ruimte

Schweitzerstraat 136 1433 AN Kudelstaart

  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Iedere groep heeft een eigen tuintje waar zijn verantwoordelijk voor zijn en zorg voor dragen.
  • Schoolfoto van KC De Ruimte

In het kort

Toelichting van de school

Wij willen dat ieder kind bij ons op school gezien wordt en zich optimaal kan ontwikkelen.
Wij zijn een moderne school met vernieuwend onderwijs. Op deze manier is er voor alle leerlingen een aanpak die bijdraagt aan hun ontwikkeling en passend is bij de hulpvraag. We willen dat onze leerlingen optimaal presteren en dagen daarom niet alleen de leerlingen, maar ook het team uit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Gezien worden
  • Communicatie
  • Samen
  • Innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In deze gids staan niet alle protocollen afgedrukt. Deze zijn te vinden op de website van de school www.kcderuimte.nl, of op de site van de stichting www.jl.nu. Ook in de digitale versie van deze gids zijn de documenten terug te vinden. 
Ook de regelingen rond Privacy op scholen is te vinden op de ouderpagina van de website van Stichting Jong Leren.

Terug naar boven