Alberoschool CBS De Welle

Slotstraat 87 4416 AT Kruiningen

  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Welle
  • sinds 1 januari 2018 maakt de Welle deel uit van Alberoscholen.
  • Tijdens leerateliers werken de kinderen samen aan opdrachten

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is er weer een tevredenheidsmeting uitgevoerd. Wij zijn erg blij met de uitkomsten hiervan die een hoge tevredenheid van de leerlingen weergeven.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2020-2021 is een tevredenheidsmeting uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de ouders van Kindcentrum De Welle over het algemeen zeer tevreden zijn met het onderwijs dat geboden wordt. Samen met de MR is gekeken naar deze resultaten en zijn een aantal actiepunten benoemd om e.e.a. nog verder te verbeteren omdat wij altijd streven naar een hoge tevredenheid van zowel ouders, kinderen als personeel. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven