OBS Walstraschool

Woldweg 124 9606 PH Kropswolde

 • De kast zit vol extra speel/leer materialen
 • Er wordt binnen afzienbare tijd voor OBS De Walstraschool nieuwbouw gerealiseerd. Er zijn al heel veel leuke ideeën verzameld.
 • Schoolfoto van OBS Walstraschool
 • Schoolfoto van OBS Walstraschool
 • Schoolfoto van OBS Walstraschool

In het kort

Toelichting van de school

Kom en groei, want de toekomst start nu!

We halen het beste uit elk kind door kennis en vaardigheden aan te bieden en door de talenten optimaal te laten ontwikkelen en te leren gebruiken. Hierdoor leggen we een basis voor een succesvolle onderwijsloopbaan. Zo ontwikkelt elk kind zich tot wereldburger.       
De naam Walstraschool verwijst naar de onderwijsvernieuwers Walstra, Ligthart en Scheepstra. Dit waren drie onderwijskundigen uit het begin van de vorige eeuw, die samen methodes en ander onderwijskundig materiaal, zoals praatplaten, hebben ontwikkeld. U kent vast nog wel de boekjes van Ot en Sien.                   

De school biedt: 

 • Een goed pedagogisch en didactisch klimaat
 • Betekenisvol onderwijs
 • Goede aansluiting op het voortgezet onderwijs 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kindgericht
 • Resultaatgericht
 • Toekomstgericht
 • Maatschappijgericht
 • Samenwerkingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er bezoeken aan het begin van het schooljaar 2021-2022 117 leerlingen OBS De Walstraschool. Het ene jaar zijn het er soms ietsje meer/minder dan het andere jaar. 

De meeste kinderen van onze school wonen in het dorp Kropswolde. Ook zijn er leerlingen op onze school die in Meerwijck, Hoogezand, Foxhol en De Groeve woonachtig zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Feedback-registratie

We werken met een zgn. feedback-registratie waarin we bijhouden welke specifieke ontwikkelingen op de school spelen. Deze bespreken we twee keer per jaar met de MR (medezeggenschapsraad). De ontwikkeling beschrijven we en we zetten deze zo nodig om in actiepunten en/of beleidswijzigingen.

De ontwikkelingen zijn onderverdeeld in:

 • Sociaal emotioneel;
 • Onderwijskundig beleid;
 • Organisatie;
 • Schoolbeleid;
 • Communicatie;
 • Pedagogisch beleid;
 • Klachten;
 • Vandalisme.

        

Terug naar boven