Basisschool De Kroevert

Meerweg 9 5976 NS Kronenberg

Schoolfoto van Basisschool De Kroevert

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool De Kroevert. Wij geven u graag inzicht in onze schoolorganisatie! Voor ons een mooie kans om diverse gegevens van onze school toe te kunnen lichten. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen als hier nog onduidelijkheden over zijn. Graag verwijzen wij u ook naar onze eigen website www.kroevert.nl voor meer informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • open
  • samenwerken
  • zelfstandigheid
  • plezier
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal zal de komende jaren dalen naar rond de 85 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven