Openbare Basisschool De Overhaal

Krommeniedijk 13 1562 GH Krommenie

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Overhaal

Het team

Toelichting van de school

Een school krijgt op basis van het leerlingaantal en het opleidingsniveau van de ouders financiering van het Ministerie. In de grafiek "hoeveel fte is er beschikbaar voor de instelling" wordt de school afgezet tegen de gemiddelde schoolgrootte. Bij minder leerlingen zijn er dus minder middelen beschikbaar en dus ook minder personeel. Omgekeerd uiteraard ook, bij meer leerlingen zijn er meer medewerkers op de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

volgens de richtlijnen van Zaan Primair

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Thematisch worden alle (tussen)doelen van rekenen en taal met de betreffende leerdoelen vormgegeven in de groepen 1 en 2.

Ontwikkelingsgericht onderwijs en de methodiek van Kleuterplein zijn leidraad

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Overhaal biedt een goede basis voor wat betreft differentiatie, instructiemodel en klassenmanagement. De school heeft een aanpak voor leerlingen met leer- en ontwikkelingshulpvragen zoals leerachterstand, leesproblemen, dyslexie en hoogbegaafde leerlingen. De school geeft aan dat zij zich wil blijven ontwikkelen. De Overhaal heeft een aanpak ontwikkeld voor kinderen met werkhoudings-problematiek. Tevens kan de school tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van kinderen met sociaal –emotionele hulpvragen waaronder o.a. angst, weerbaarheid en gedragshulpvragen. De school heeft goede ervaringen opgedaan met de methode De Vreedzame School. De school heeft ervaring opgedaan in de begeleiding van kinderen metfysiek/medische ondersteuningsbehoefte en in de begeleiding van kinderen in een problematische thuissituatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven