Openbare Basisschool De Overhaal

Krommeniedijk 13 1562 GH Krommenie

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Overhaal

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het scholenvenster van openbare basisschool De Overhaal.
De Overhaal is een kleine en stabiele basisschool, gelegen in de buurtschap Krommeniedijk vlak naast de nieuwbouwwijk Willis. 

In dit venster informeren wij u over onze onderwijsvisie, de organisatie en de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Net als onze school is ook deze site in ontwikkeling. Als u na het lezen meer informatie over onze school wil, bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken met de directeur van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleine moderne school
  • adaptief onderwijs
  • Grote ouderbetrokkenheid...
  • sociaal veilig leerklimaat
  • leerling staat centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Overhaal is een kleine dorpsschool met slechts 4 lokalen.
De leerlingen die de school bezoeken wonen voornamelijk in Krommeniedijk en plan Willis te Krommenie.
Vanwege het beperkt aantal kinderen dat wij kunnen huisvesten, zijn wij soms genoodzaakt om nieuwe kinderen op een wachtlijst te plaatsen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ook biedt 'Broodje Engels' de kinderen de gelegenheid om één keer per week tussen de middag Engelse les te volgen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven