OBS Het Palet

Populierenlaan 46 1561 VB Krommenie

Schoolfoto van OBS Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Eruit halen wat erin zit.

Wij zien het als onze taak om alle mogelijkheden van een kind te leren kennen en die optimaal te (laten) ontwikkelen. Op cognitief gebied stellen we daarom hoge eisen aan onze leerlingen en voor leerlingen die meer aankunnen, zorgen we voor een passend onderwijsaanbod.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid wil eigenlijk zeggen: niet voortdurend afhankelijk zijn van anderen bij de dingen die je wilt of moet doen. We willen kinderen leren waartoe ze zelf in staat zijn, zodat ze zich later in allerlei situaties zelfstandig kunnen redden.  Bij zelfstandigheid hoort natuurlijk ook dat wij onze leerlingen leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en gedrag naar anderen en hun omgeving. 

Sociale vorming

Hoe zelfstandig je ook bent, in je leven heb je altijd met anderen te maken. Bovendien heb je als persoon vaak behoefte aan contact.  Sociale vorming is daarom een belangrijk programmapunt op school. Omgaan met elkaar, rekening houden met een ander, elkaar helpen, luisteren naar elkaar en samenwerken.

Wetenschap en Technologie

Ondernemend leren zien wij als middel om kinderen meer te betrekken bij het onderwijs. Wij gaan samen de uitdaging aan om “iets tot stand te brengen”. Of het nu het bouwen van een raket , het ontvangen van een gast in de klas, het organiseren van een ontvangst voor ouders, het organiseren van activiteiten om geld op te halen voor een goed doel of het doen van onderzoek aan stenen en magneten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het getoonde leerlingaantal klopt niet.

Op dit moment zitten er 136 kinderen op het Palet.

De kinderen zijn verdeeld over 6 groepen.

2 groepen 1-2

1 groep 3-4

1 groep 4-5

1 groep 6-7 

1 groep 7-8

Weergave

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven