OBS De Komeet Braillestraat

Braillestraat 2 1561 JP Krommenie

  • Schoolfoto van OBS De Komeet Braillestraat
  • Schoolfoto van OBS De Komeet Braillestraat
  • Schoolfoto van OBS De Komeet Braillestraat

In het kort

Toelichting van de school

Eruit halen wat erin zit.

Wij zien het als onze taak om alle mogelijkheden van een kind te leren kennen en die optimaal te (laten) ontwikkelen.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid wil eigenlijk zeggen: niet voortdurend afhankelijk zijn van anderen, bij de dingen die je wilt of moet doen. We willen kinderen leren waartoe ze zelf in staat zijn, zodat ze zich later in allerlei situaties zelfstandig kunnen redden. Bij zelfstandigheid hoort natuurlijk ook dat wij onze kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en gedrag naar anderen en hun omgeving. 

Sociale vorming

Omgaan met elkaar, rekening houden met een ander, elkaar helpen, luisteren naar elkaar en samenwerken. Het zijn zaken, die de hele basisschool door een rol spelen.

Deze twee hoofdpunten: zelfstandigheidtraining en sociale vorming zijn niet los van elkaar te zien. Het is een kunst om een goed evenwicht te leren vinden tussen sociaal zijn en jezelf zijn.    

Thematisch aanbod

Al onze vakken (behalve rekenen en gym) worden binnen thema's aangeboden. Dat houdt in dat kinderen tijdens spelling, lezen, zingen, Engels, creatief en wereld oriëntatie bezig zijn binnen hetzelfde thema. Hierdoor wordt de lesinhoud meer betekeninsvol.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Ontwikkeling
  • Thematisch onderwijs
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment zitten er 101 kinderen op de Komeet Braillestraat

De kinderen zijn verdeeld over 6 groepen.

Groep 1/2 20 leerlingen

Groep 3 13 leerlingen

Groep 4 12 leerlingen

Groep 5 18 leerlingen

Groep 6 18 leerlingen

Groep 7/8 20 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven