Openbare Basisschool De Komeet

Jupiterstraat 141 1562 WP Krommenie

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Komeet

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De basisscholen in Zaanstad doen mee aan de CITO- eindtoets.  

Voor het verwijzen van leerlingen naar het voortgezet onderwijs gebruikt de school de volgende gegevens: ·

Het leerlingvolgsysteem van de school: wat heeft het kind de afgelopen jaren aan ontwikkeling laten zien ·

Een objectieve capaciteiten meting: wat is de ontwikkelpotentie van het kind

De resultaten van de centrale eindtoets.

Op basis van deze informatie wordt door de school een advies geformuleerd voor het voortgezet onderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenresultaten nemen een belangrijke plaats in . Ieder schooljaar maken wij in februari met het hele team een opbrengstanalyse van de M toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. Wij kijken naar successen en zorgsignalen. Wij vragen ons dan af wat de oorzaken zijn van de successen en de zorgsignalen. Op basis van deze analyse stellen wij een plan van aanpak op.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven