Openbare Basisschool De Komeet

Jupiterstraat 141 1562 WP Krommenie

Een voorproefje van ons OGO onderwijs.

Het team

Toelichting van de school

Een school krijgt op basis van het aantal leerlingen en het opleidingsniveau van de ouders financiering van het Ministerie. In de grafiek “hoeveel fte is er beschikbaar voor de instelling” wordt de school afgezet tegen de gemiddelde schoolgrootte. Bij minder leerlingen zijn er dus minder middelen beschikbaar en dus ook minder personeel. Omgekeerd uiteraard ook, bij meer leerlingen zijn er meer medewerkers op de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht vanwege verlof afwezig is plannen wij een vervanger in.

Als een leerkracht uitvalt door ziekte, dan zoeken wij een vervanger. Als er geen vervanger beschikbaar is, dan blijven de leerlingen thuis. Als dit het geval is dan communiceren wij dit voor 7.30 op de betreffende dag, het liefst doen wij dit natuurlijk eerder. Wij proberen de lesuitval zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende groepen gedurende het schooljaar.

Wij proberen dit te voorkomen. Ondanks het lerarentekort hebben al onze groepen een leerkracht. Vervanging is wel moeilijk te vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymles van de vakdocent spel- en bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons onderwijs kent aspecten van ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit houdt in dat wij op aangeven van onze leerlingen onderwerpen kiezen en hier ons wereldoriënterend onderwijs op inrichten. Daarnaast ondersteunt onze school ook:

Autisme

ADHD

Dyslexie

Werkhouding en Concentratie problemen

Moeilijk lerend

Hoogbegaafdheid

Lichte fijn en grof motorische problemen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Faalangst en Taalontwikkelingsstoornis

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven