Openbare Basisschool De Komeet

Jupiterstraat 141 1562 WP Krommenie

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Komeet

Het team

Toelichting van de school

Een school krijgt op basis van het aantal leerlingen en het opleidingsniveau van de ouders financiering van het Ministerie. In de grafiek “hoeveel fte is er beschikbaar voor de instelling” wordt de school afgezet tegen de gemiddelde schoolgrootte. Bij minder leerlingen zijn er dus minder middelen beschikbaar en dus ook minder personeel. Omgekeerd uiteraard ook, bij meer leerlingen zijn er meer medewerkers op de school.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht vanwege verlof afwezig is plannen wij een vervanger in.

Als er geen vervanger beschikbaar regelen wij het intern.

Als er intern niemand beschikbaar is verdelen wij de groep over andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymles van de vakdocent spel- en bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school ondersteunt :

Autisme

ADHD

Dyslexie

Werkhouding en Concentratie problemen

Moeilijk lerend

Hoogbegaafdheid

Lichte fijn en grof motorische problemen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven