Openbare Basisschool De Komeet

Jupiterstraat 141 1562 WP Krommenie

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Komeet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van De Komeet. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Komeet. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Met deze informatie krijgt u een beeld van onze school. Uiteraard is er over ons onderwijs veel meer te vertellen dan deze cijfers laten zien. Daarvoor kunt u altijd contact met ons opnemen of een kijkje nemen op onze website: www.obsdekomeet.nl

Maandag 12 december 2016 hebben twee onderwijsinspecteurs een kwaliteitsonderzoek op de Komeet uitgevoerd. Omdat De Komeet van de 8 standaarden er 5 goed scoorde, is het eindoordeel Goed. De inspectie was erg te spreken over de kwaliteit van het lesgeven, de veiligheid en de professionele houding van de teamleden. Daar zijn wij met zijn allen natuurlijk ongelooflijk trots op. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokkenheid
  • betekenisvol
  • thema's
  • buitenwereld in school
  • respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 zijn de leerlingen verdeeld over 18 groepen.

5 groepen 1-2

2 groepen 3

2 groepen 4

2 groepen 5

2 groepen 6

2 groepen 7

3 groepen 8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Komeet werken we met een continurooster. Alle kinderen blijven dus op school over en zijn op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

Ook is er buitenschoolse opvang gerealiseerd in het huidige gebouw in samenwerking met Tinteltuin. Daarvoor zijn twee speciale lokalen , die tijdens schooluren in gebruik zijn als klaslokaal en voor en na schooltijd als BSO-lokaal. Tinteltuin verzorgt daar opvang van 7.30 u tot 18.30u.

Op diverse momenten in de week worden na schooltijd activiteiten georganiseerd in het kader van de Brede School. Kinderen kunnen zich per periode inschrijven. Dit schooljaar kunnen ze een keuze maken uit bijvoorbeeld: Musical Dance, Pop Rockkoor, freerunnen, judo, Djembéles, streetdance, koken.

In de komende jaren willen we ons ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven