Openbare Basisschool De Komeet

Jupiterstraat 141 1562 WP Krommenie

Een voorproefje van ons OGO onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijs van betekenis
Op De Komeet geven we ‘onderwijs van betekenis’: wij werken met aspecten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). In OGO gaan we er van uit dat kinderen van elkaar verschillen. We streven daarom naar een aanbod dat past bij de ontwikkeling van elk individueel kind en dat recht doet aan zijn of haar capaciteiten.

Wij stellen hoge eisen aan de kinderen. Leren is naast een individueel proces ook een sociaal gebeuren. Leren doe je met en van elkaar.

Hoe ziet u dat terug in onze dagelijkse onderwijspraktijk? Dit verwoorden wijn in 4 B’s:

Betekenisvolle activiteiten
Kinderen werken aan thema’s die betekenis voor ze hebben. De eigen inbreng van kinderen (‘Wat willen wij weten?’) is daarbij een belangrijk onderdeel.
Brede doelen van basisontwikkeling
Het gaat in ons onderwijs niet alleen om ‘leerdoelen’, maar om de totale ontwikkeling van de identiteit van kinderen.
Betrokkenheid
Betrokkenheid staat bij ons centraal. Je kunt pas iets leren als je je betrokken voelt bij de leerstof.
Bemiddelende rol van leerkracht
De leerkracht staat tussen de kinderen en boven de stof.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokkenheid
  • betekenisvol
  • thema's
  • buitenwereld in school
  • respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 zijn de leerlingen verdeeld over 18 groepen.

5 groepen 1-2

4 groepen 3

3 groepen 4

3 groepen 5

3 groepen 6

3 groepen 7

3 groepen 8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
357
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Komeet werken we met een continurooster. Alle kinderen blijven dus op school over en zijn op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

Ook is er buitenschoolse opvang gerealiseerd in het huidige gebouw in samenwerking met Tinteltuin. Daarvoor zijn twee speciale lokalen , die tijdens schooluren in gebruik zijn als klaslokaal en voor en na schooltijd als BSO-lokaal. Tinteltuin verzorgt daar opvang van 7.30 u tot 18.30u.

Op diverse momenten in de week worden na schooltijd activiteiten georganiseerd in het kader van de Brede School. Kinderen kunnen zich per periode inschrijven. Dit schooljaar kunnen ze een keuze maken uit bijvoorbeeld: Musical Dance, Pop Rockkoor, freerunnen, judo, Djembéles, streetdance, koken.

In de komende jaren willen we ons ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven