Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Hyacint 1 A 2925 EN Krimpen aan den IJssel

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

PCB 'De Wegwijzer' is een protestants christelijke basisschool in de groene en rustige wijk Langeland in Krimpen aan den IJssel. De school ligt dan ook midden in een gezellige woonwijk, waar veel ruimte is om te spelen voor kinderen. Naast de rust en de structuur binnen de school proberen wij als leerkrachten te kijken naar ieder kind. De school is een levendig geheel van activiteiten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven