Basisschool het Octaaf

Da Capo 4 2925 BH Krimpen aan den IJssel

  • Het Octaaf is gevestigd in een ruim gebouw met veel mogelijkheden voor diverse onderwijskundige en brede schoolactiviteiten.
  • De school beschikt over een ruim en prettig schoolplein, gericht op vermaak en veiligheid.
  • Schoolfoto van Basisschool het Octaaf
  • Schoolfoto van Basisschool het Octaaf
  • Schoolfoto van Basisschool het Octaaf

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons uitgangspunt is de leerkracht te vervangen door een voor de kinderen vertrouwde leerkracht. 
Wanneer dit niet mogelijk is gaan we op zoek naar een andere vervangende leerkracht, vanuit ons bestuur.

Helaas worden ook wij geconfronteerd met het huidige leerkrachtentekort en komt het voor dat er incidenteel een groep verdeeld wordt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wat hebben kleuters nodig om spelenderwijs tot leren te komen?
- Een speelleeromgeving die deze jonge kinderen prikkelt in hun nieuwsgierigheid en uitdaagt met rijke spelmaterialen.
- Een professional die aansluit bij het spel van kinderen en observeert waar de kansen liggen om de kinderen in de groep verder te helpen.

Belangrijk blijft altijd dat jonge kinderen zich veilig voelen en genoeg tijd krijgen om in de flow van hun spel te komen. Naast spel is ook de interactie tussen de leerkracht en het kind én de interactie tussen kinderen onderling van grote invloed op het leren van jonge kinderen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zorgverbreding betekent dat wij ons onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling. Zorgverbreding is dus niet alleen gericht op leerlingen met leerproblemen, maar ook op leerlingen die meer aankunnen dan het klassenprogramma hen biedt. Wij zijn dus gericht op het aanpassen van de leerstof. Daarbij kijken wij naar het zelfbeeld, de motivatie, sociale capaciteiten, werkhouding en de thuissituatie. Op basis van deze uitkomsten krijgt de leerlingen een eigen zorgroute, die binnen of buiten de school wordt geboden. De zorgroute gaat uit van handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgerichte diagnostiek (HGD). De uitgangspunten hierbij zijn:
- het centraal stellen van de onderwijsbehoeften van het kind
- de werkwijze is systematisch en transparant
- het proces is doelgericht: er wordt gewerkt vanuit een interactioneel referentiekader. De problemen worden niet alleen bij de leerling gelokaliseerd. Er wordt gekeken naar de leerling, in deze groep bij deze leerkracht en deze ouders.
- er is een constructieve samenwerking tussen leerkrachten, IB'er, leerling, ouders en externe partners.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven