Basisschool het Octaaf

Da Capo 4 2925 BH Krimpen aan den IJssel

  • Het Octaaf is gevestigd in een ruim gebouw met veel mogelijkheden voor diverse onderwijskundige en brede schoolactiviteiten.
  • De school beschikt over een ruim en prettig schoolplein, gericht op vermaak en veiligheid.
  • Schoolfoto van Basisschool het Octaaf
  • Schoolfoto van Basisschool het Octaaf
  • Schoolfoto van Basisschool het Octaaf

In het kort

Toelichting van de school

Wij werken hard om voor alle kinderen een geweldige basisschool periode te kunnen realiseren. 
Acht jaren waarin uw kind speelt, leert, eigen mogelijkheden ontdekt, met anderen samenwerkt, feestviert, verdriet verwerkt en problemen leert oplossen. Herinneringen uit deze tijd blijven een leven lang bij.

U kunt met de directie en afspraak maken voor een oriënterend gesprek en rondleiding (0180-515 573).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen & respect
  • Educatief partnerschap
  • Verantwoordelijkheid
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Eigenaarschap & motivatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Krimpen aan den IJssel is sprake van 'ontgroening en vergrijzing'. Desalniettemin laat het leerlingaantal op het Octaaf een lichte stijging zien. Ruim 46% van onze leerlingen woont in hetzelfde postcodegebied als de school. De overige leerlingen zijn woonachtig in andere postcodegebieden van Krimpen aan den IJssel en aangrenzende gemeenten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
371
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven