Rudolf Steiner School Krimpen

Memlingstraat 2 2923 XS Krimpen aan den IJssel

 • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Krimpen
 • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Krimpen
 • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Krimpen
 • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Krimpen

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit:

 • de schoolleider
 • kleuterleerkrachten
 • leerkrachten klas 1 t/m 6
 • vakleerkracht euritmie, tuinbouw, bewegingsonderwijs, muziek, toneel en handwerken
 • Intern Begeleider
 • Remedial Teacher en een verdiepingsgroep
 • onderwijsondersteunend personeel
 • administratief medewerker
 • conciërge

De Rudolf Steinerschool is onderdeel van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland, www.svzh.nl

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Indien er bij ons op school vervanging geregeld moet worden door voorziene of onvoorziene omstandigheden passen wij de volgende stappen toe:

Voor onvoorziene omstandigheden benaderen wij collega leerkrachten of nemen wij contact op met een uitzendbureau. Indien wij geen leerkrachten kunnen vinden zal de klas opgedeeld worden. In uiterste nood vragen wij ouders hun kinderen thuis te laten en / of elders opvang te regelen. 

Voor langdurig verlof, wat planbaar is, benaderen wij collega leerkrachten van onze school of onze Stichting. Indien nodig worden er vacatures uitgezet en volgen er sollicitatieprocedures. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In 2021-2022 hebben wij de volgende klassen:

 • Kleuterklas 1: juf Hanneke & juf Irene vanaf november juf Hanneke en juf Mariska
 • Kleuterklas 2: juf Caroline & juf Chantal 
 • Kleuterklas 3: juf Irene & juf Mariska, deze klas zal in november geopend worden
 • Kleuterassistent: juf Yvonne
 • Klas 1 (groep 3): juf Angela & juf Anne
 • Klas 2 (groep 4): juf Eveline & juf Franca
 • Klas 3 (groep 5): juf Jolien
 • Klas 4 (groep 6): juf Sanne & juf Robin
 • Klas 5 (groep 7): juf Anna en meester Bart
 • Klas 6 (groep 8): juf Arlette en juf Ingrid

Ondersteuningsteam:

 • Interne begeleider: juf Margreet & juf Charlotte IB in opleiding.
 • Remedial teacher: juf Agnes
 • Verdiepingsgroep: juf Mariska
 • Assistentie: juf Yvonne

Administratie: Sharda Nabibaks

Conciërge: Louis Tonikoe

vakdocenten:

 • Bewegingsonderwijs: Synerkri (gemeente Krimpen aan den IIssel)
 • Euritmie: juf Marijke
 • Handwerken: juf Mariska
 • Tuinbouw: juf Franca
 • Muziek & toneel: juf Laura
 • Houtbewerking (techniek): Synerkri

Directie: Barry Simons

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze kleuterklassen zijn huiselijk en met bijzondere aandacht ingericht. De kleuters krijgen de ruimte om hun eigen lichaam en directe omgeving te ontdekken. Hiervoor vinden wij het belangrijk dat de kleuters veel kunnen spelen en hun fantasie kunnen gebruiken in een rijke omgeving.

Het materiaal in de kleuterklassen heeft zoveel mogelijk natuurlijke grondstoffen: lappenpoppen, kabouters, muziekblokjes, blokken, verkleedlappen -en kleren. Het speelgoed is daarmee niet af en is bruikbaar voor meerdere doeleinden en het stimuleert de fantasie van de kinderen. De mooiste bouwwerken zien we ontstaan. Wij gaan zorgzaam met de materialen om en stimuleren verwondering over seizoenen en de verassingen die de natuur biedt bij de kinderen. De vieringen die daarbij horen zorgen voor de beleving daarvan.

Spel is een levensbehoefte van kleuters. Het is noodzakelijk voor een gezonde lichamelijke -en motorische ontwikkeling. Het brengt fantasie in beweging. De scheppende fantasie is de basis voor creatief -en probleemoplossend denken. Ook worden sociale vaardigheden geoefend, de kleuters die met elkaar spelen verschillen van leeftijd. 

In de kleuterklas kennen we een onderscheid van het vrije spel, kringspel en cultuurspel. In het vrije spel krijgt de fantasie van het kind ruimte. Het kringspel is beweeglijk of muzikaal. Het vereist concentratie van het kind. Het cultuurspel verbindt de kinderen met de natuur en cultuur. Het sluit aan bij de seizoenen en vieringen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school verzorgt hoogwaardig onderwijs, waarbij enerzijds de vaardigheden en kennis centraal staan die ieder mens nodig heeft. Anderzijds zoeken we naar antwoorden op de ontwikkelingsvragen van elk individueel kind én de klas als groep.  We creëren onderwijs dat de wil tot ontwikkeling aanspreekt en leerlingen uitnodigt en stimuleert om kennis, vaardigheden en een open en nieuwsgierige houding te ontwikkelen. Een breed onderwijsprogramma gaat uit van evenwicht tussen hoofd, hart en handen. Onze leerstof wordt niet alleen in het hoofd aangeboden. Wij willen kinderen laten voelen en beleven. De leerstof wordt daarom verwerkt met verschillende werkvormen die de leerkrachten aanbieden op basis van de behoefte van een klas en individueel kind. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onze school heeft de volgende kwaliteiten in huis. 

Sociale vaardigheden, gedrag en werkhouding - algemene kennis

Antroposofische pedagogiek - specialistische kennis

Kunstzinnig onderwijs - specialistische kennis

Leesproblemen / dyslexie - specialistische kennis

Rekenproblemen / dyscalculie - algemene kennis

Hoog - en meerbegaafde kinderen - specialistische kennis (verdiepingsgroep)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven