Basisschool Het Mozaïek

Una Corda 34 2925 BX Krimpen aan den IJssel

  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Het Mozaïek in Krimpen aan den IJssel maakt deel uit van GPO-WN. GPO-WN is de overkoepelende organisatie voor 25 basisscholen in het westen van Nederland. Het onderwijs op het Mozaïek stimuleert de ontwikkeling van het kind. Ons hart ligt bij alle kinderen van onze scholen. Ons geloof in de God van de Bijbel geeft vorm aan het onderwijs. We volgen het voorbeeld van Jezus die gericht was op het hart van jong en oud en bewogenheid toonde voor de mensen om Hem heen. Onze inzet is erop gericht om alle kinderen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de samenleving kunnen betekenen. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor ontspannen en met plezier naar school en naar werk.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders kiezen bewust voor het Mozaïek vanwege de christelijke identiteit van onze school. Deze ouders hebben verschillende kerkelijke achtergronden:

49,1 % GKV

42,1 % PKN

3,5 % CGK

0,9 % NGK

3,5 % Evangelisch

0,9 % Overig

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven