Basisschool Het Mozaïek

Una Corda 34 2925 BX Krimpen aan den IJssel

  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Het Mozaïek in Krimpen aan den IJssel maakt deel uit van LEV-WN. LEV-WN is de overkoepelende organisatie voor 26 basisscholen in het westen van Nederland. Het onderwijs op het Mozaïek stimuleert de ontwikkeling van het kind. Ons hart ligt bij alle kinderen van onze scholen. Ons geloof in de God van de Bijbel geeft vorm aan het onderwijs. We volgen het voorbeeld van Jezus die gericht was op het hart van jong en oud en bewogenheid toonde voor de mensen om Hem heen. Onze inzet is erop gericht om alle kinderen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de samenleving kunnen betekenen. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor ontspannen en met plezier naar school en naar werk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Vertrouwen
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw

Dit houdt in dat er aan taal- en rekendoelen gewerkt wordt in betekenisvolle thema’s. Op die manier leert het kind over de wereld om hem heen. Met iedere activiteit dagen wij het kind uit om al zijn leermogelijkheden te gebruiken, ook op motorisch, zintuiglijk en sociaal emotioneel gebied. Aan de hand van bijvoorbeeld een uitstapje worden activiteiten bedacht en kunnen kinderen naspelen en nadoen wat zij in het echt hebben gezien. Tijdens het spelen krijgen kinderen de mogelijkheid om te leren over het thema en het helemaal te beleven.

Handelingsgericht onderwijs

Op het Mozaïek werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat de onderwijsinhouden voor de verschillende vakken per jaargroep in grote lijn vastliggen. Natuurlijk weten we dat niet alle leerlingen in hetzelfde tempo zich ontwikkelen en niet allemaal dezelfde behoefte hebben aan instructie. Daarom geven we onderwijs volgens de principes van het handelingsgericht werken. Daarbij gaan we uit van drie aanpakken. Zo bieden wij minimumstof, basisstof en verrijkings-/verdiepingsstof aan.

Op alle LEV scholen zijn we sinds 2019 bezig met de ontwikkeling van het jaarklassensysteem naar meer kindgericht onderwijs. Op iedere LEV-school gebeurt dat op een eigen manier. De leerstof is niet meer het uitgangspunt, maar de brede ontwikkeling van het kind staat centraal. Op Het Mozaïek gaan we ieder jaar een stap maken passend bij de onderwijsbehoeften van uw kind. U wordt via de Nieuwsbrief en informatieavonden op de hoogte gehouden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken op Het Mozaïek met een continurooster. Alle kinderen blijven de hele dag op school. In de middag spelen de kinderen een halfuur buiten onder het toezicht van ouders. 

Wij werken samen met To be Kind vanwege de christelijke identiteit. Zij bieden opvang aan na schooltijd op de maandag, dinsdag en donderdag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven