Basisschool Het Mozaïek

Una Corda 34 2925 BX Krimpen aan den IJssel

Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Het Mozaïek in Krimpen aan den IJssel maakt deel uit van LEV-WN. LEV-WN is de overkoepelende organisatie voor 26 basisscholen in het westen van Nederland. Het onderwijs op het Mozaïek stimuleert de ontwikkeling van het kind. Ons hart ligt bij alle kinderen van onze scholen. Ons geloof in de God van de Bijbel geeft vorm aan het onderwijs. We volgen het voorbeeld van Jezus die gericht was op het hart van jong en oud en bewogenheid toonde voor de mensen om Hem heen. Onze inzet is erop gericht om alle kinderen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de samenleving kunnen betekenen. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor ontspannen en met plezier naar school en naar werk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Vertrouwen
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voorheen was Het Mozaïek een streekschool i.v.m. onze denominatie (GKv). De leerlingen kwamen uit Krimpen aan den IJssel en de plaatsen er omheen. Het Mozaïek is nu een breed christelijke school. Dat zorgt er nu voor dat bijna alle leerlingen uit Krimpen aan den IJssel komen. Daarmee is Het Mozaïek een echte christelijke dorpsschool geworden. IKC Het Mozaïek biedt momenteel plaats aan een kleine 200 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken op Het Mozaïek met een continurooster. Alle kinderen blijven de hele dag op school. In de middag spelen de kinderen een halfuur buiten onder het toezicht van ouders. Dit is in twee ronden. De groepen 3 t/m 5 spelen samen buiten en de groepen 6 t/m 8 spelen tegelijkertijd buiten. Ook de kleutergroepen gaan in twee ronden naar buiten. 

Op vrijdag zijn de kinderen tot en met groep 2 vrij. 

Wij werken samen met To be Kind vanwege de christelijke identiteit. Zij bieden opvang aan na schooltijd op de maandag, dinsdag en donderdag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven