Openbare Basisschool de Groeiplaneet

Wielerbaan 17 2924 XP Krimpen aan den IJssel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Groeiplaneet
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Groeiplaneet
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Groeiplaneet
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Groeiplaneet
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Groeiplaneet

In het kort

Toelichting van de school

Obs de Groeiplaneet is een overzichtelijke school met een fijne sfeer. Naast aandacht voor taal, rekenen en spelling, stimuleren we kinderen om hun talenten te ontdekken op het gebied van sport, techniek, kunst en creativiteit. We dagen de leerlingen uit te laten zien wie ze zijn! Dat doen we middels het concept van Boeiend Onderwijs. De Groeiplaneet is net een wereld in het klein.  We trekken ons niet terug in onze school, maar zijn juist betrokken bij de wereld om ons heen. Je merkt bij ons dat iedereen er mag zijn. We doen het samen en leren van elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken en ervaren team
  • Kunst/ Sport/ Muziek
  • Respect/vertrouwen/veiligheid
  • Voortgangsgesprekken met kind
  • Boeiend Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen moeten in de basisschoolperiode minimaal 7520 uur naar school. Op de Groeiplaneet is dit over alle groepen gelijk verdeeld. Hiermee gaan alle groepen ten minste 940 uur per jaar naar school.

Omdat er in een schooljaar ook wel eens een dag uit kan vallen, kiest de Groeiplaneet er voor om schooljaar 2021-2022 950 uur in te roosteren, zodat er een marge is indien er een calamiteit of een staking plaatsvindt. Mochten er geen ongeplande dagen uitvallen, gaan de kinderen in dit schooljaar dus iets meer uren naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt het leerlingvolgsysteem ZIEN ook bij de leerlingen van groep 6, 7 en 8 afgenomen.

De gegevens, in combinatie met de gegevens van de leerkrachten, worden gebruikt in het gesprek met ouders en kinderen na de herfstvakantie.

Terug naar boven