Openbare Basisschool De Groeiplaneet

Wielerbaan 17 2924 XP Krimpen aan den IJssel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Groeiplaneet
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Groeiplaneet
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Groeiplaneet
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Groeiplaneet
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Groeiplaneet

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Groeiplaneet is een overzichtelijke school, met een fijne sfeer. Naast aandacht voor taal, rekenen en spelling, stimuleren we leerlingen om hun talenten te ontdekken, op het gebied van sport, techniek, kunst en creativiteit. We dagen de leerlingen uit om te laten zien wie ze zijn! Dat doen we middels het concept van Boeiend Onderwijs. OBS De Groeiplaneet is net een wereld in het klein. We trekken ons niet terug in onze school, maar zijn juist betrokken bij de wereld om ons heen. Je merkt bij ons dat iedereen er mag zijn. We doen het samen en leren van elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede sfeer
  • Kunst/cultuur/sport en bewegen
  • Respect/vertrouwen/veiligheid/
  • Vreedzame school
  • Boeiend Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen moeten in de basisschoolperiode minimaal 7520 uur naar school. Op OBS De Groeiplaneet is dit over alle groepen gelijk verdeeld. Hiermee gaan alle groepen tenminste 940 uur per jaar naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven