Kortland

Ouverturelaan 105 2926 PT Krimpen aan den IJssel

  • Schoolfoto van Kortland
  • Schoolfoto van Kortland
  • Schoolfoto van Kortland
  • Schoolfoto van Kortland
  • Schoolfoto van Kortland

Het team

Toelichting van de school

Op Kortland werkt een enthousiast team met een gezonde mix van meer en minder ervaren, man en vrouw, jong en wat ouder en met diverse specialismes. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van personeel proberen we altijd een zo stabiel mogelijke oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld door allereerst de duo-partner in te zetten. En als dat niet lukt, te onderzoeken of er een eigen personeelslid is die de groep op kan vangen. Stichting BLICK beschikt over een flex-team van flexibel in te zetten collega's. Daar doen we een beroep op wanneer er binnen de school geen oplossing gevonden kan worden.  

Mocht vervanging van de groep op geen enkele manier lukken dan kunnen wij u vragen bij hoge uitzondering om uw kind een dag thuis te houden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Uw zoon of dochter wordt begeleid door de groepsleerkracht. Hierbij werkt de leerkracht samen met de intern begeleider. Mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan is het belangrijk om dit met ons af te stemmen. In zo’n geval zult u als ouders vaker contact hebben met de intern begeleider. Mogelijk roepen we externe hulp in.  Dit alles om uw zoon of dochter te geven wat hij of zij nodig heeft om de juiste keuzes te kunnen maken. Onze school heeft twee intern begeleiders, een leesspecialist, taalspecialist, rekenspecialist en een gedragsspecialist

Voor leerlingen met specifieke behoeftes, welke verder gaan dan hetgeen binnen de klas geboden kan worden, kan (tijdelijk) extra ondersteuning aangeboden worden. Hierbij maken we gebruik van specialisten van buiten. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de volgende ambities:

* De leerlingen bedienen op hun eigen leerlijn met betrekking tot specifieke onderwijs-en ondersteuningsbehoeften.

* We werken doelgericht en ambitieus.

* (Expert) leraren hebben naast een sterke pedagogische-didactische basis ook inhoudelijke kennis van onderwijs. Zij spelen in de school een sterke rol bij de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven