Kortland

Ouverturelaan 105 2926 PT Krimpen aan den IJssel

  • Schoolfoto van Kortland
  • Schoolfoto van Kortland
  • Schoolfoto van Kortland
  • Schoolfoto van Kortland
  • Schoolfoto van Kortland

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Via deze website/ schoolgids krijgt u een kijkje in onze fijne school.

Mocht u graag nader kennismaken, maak dan een afspraak voor een gesprek en een rondleiding. U kunt dan zelf de open sfeer proeven en ervaren hoe de kinderen zich hier veilig kunnen voelen.

OBS Kortland werkt met een continurooster. De leerlingen zijn 5 dagen in de week van 8.30 tot 13.45 uur op school. De school beschikt over een eigen Plusklas voor leerlingen van groep 1 t/m/ 8. Hier krijgen cognitief getalenteerde leerlingen de kans zich verder op hun eigen manier te ontwikkelen.
Naast de Plusklas heeft OBS Kortland ook een KANSklas (Kind actief naar school). De KANSklas is voor leerlingen uit groep 7 en 8. Door kinderen hun talenten te laten benutten op een manier die bij hen past, hopen we dat zij de intrinsieke motivatie houden/ krijgen om zich voor schoolse taken in te zetten en door te blijven zetten. Door succeservaringen zal het kind eigenwaarde vergroten wat weer effect kan hebben op de motivatie van het kind.

Ruimte voor talent... dat is wat ons drijft! De school werkt in brede zin aan talentontwikkeling bij de kinderen. Hoe fijn is het als meester of juf herkent en erkent wat jouw talenten zijn.... dan voel je je gehoord en gezien. En dat is wat we willen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respectvol
  • Kwaliteit
  • Passie
  • Samenwerken
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven