De Wegwijzer

Admiraal de Ruyterstraat 1 2931 AA Krimpen aan de Lek

  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van de eindtoets bestaat uit een cijfer, achter dit cijfer zit het verhaal van de groep. Zo kunnen groepen verschillen in de gemiddelde capaciteit of zijn er meerdere leerlingen met een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie in één groep aanwezig. Het komt ook voor dat er in de groep geen leerlingen ernstig belemmerd worden in hun leerproces. Het verhaal van groepsverschillen is vaak terug te zien in de gemiddelde eindtoetsscore. Maar achter de groep zit ook het verhaal van de individuele leerling. Een persoon die zich naar zijn of haar talent aan het ontwikkelen is. Een persoon die wij in hun kracht willen zetten. Soms is het voor een leerling moeilijk om op alle vakken mee te groeien met het gemiddelde leerproces van de groep. Dit kan betekenen dat een leerling op bepaalde vakken een eigen leerlijn volgt en toch net binnen de criteria van de Inspectie valt en vervolgens mee moet tellen in de gemiddelde eindtoetsscore. Hierdoor kán de eindtoetsscore flink gedrukt worden. Dit is de consequentie van een maatschappij waar ‘meten is weten’ hoog in het vaandel staat! Het beleid van de Wegwijzer is er op gericht om leerlingen op de basisschool passende zorg te geven zolang dit recht doet aan de individuele leerling en de groepsontwikkeling niet tekort doet. Het niveau van uitstroom naar het VO zegt daardoor het ene jaar meer dan een eindtoetsscore.

In de afgelopen drie cursusjaren lagen de Eindtoetsscores ruim boven de inspectienorm en ver boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven