obs Prinses Irene

Klaverstraat 1 2931 TL Krimpen aan de Lek

Schoolfoto van obs Prinses Irene

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolvensterpagina van OBS Prinses.

Op onze website vind u nog meer informatie:

https://www.obsprinsesirenekrimpenaandelek.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kunst
  • Leren
  • Elkaar
  • Uitdagend
  • Resultaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Contactgegevens extern vertrouwens persoon:

Bureau Punt Uit! Rijksstraatweg 165, 2024 DE Haarlem

Tel: 023-2010219, 24/7 bereikbaar via whatsapp, bellen tussen 9.00 uur en 21.00 uur

Mailen info@praatuit.nl of direct een afspraak voor het online spreekuur hier.

Terug naar boven