OBS Flora

Baken 19 2931 RP Krimpen aan de Lek

Schoolfoto van OBS Flora

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof wordt geregeld met leerkrachten uit de invalpool, inzet van kunstenaars in de klas (KinK), of eigen leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij het werken met ontwikkelingsmaterialen zijn de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie geïntegreerd, evenals de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek.

Bewegingsonderwijs gebeurt in het speellokaal en op het schoolplein. Bij het buitenspelen worden ook diverse vaardigheden geoefend en ervaringen opgedaan.

Het kleuteronderwijs op de Floraschool is projectmatig en gericht op de ontwikkeling van de verschillende doelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven