OBS Flora

Baken 19 2931 RP Krimpen aan de Lek

  • Regelmatig op vrijdagmiddag ontdekken de kinderen op de diverse eilanden van de Talentenarchipel hun eigen talent.
  • Bij de Vreedzame School horen ook groepsvergaderingen. Met elkaar oefenen in het naar elkaar luisteren en samen besluiten nemen.
  • Zelf een instrument bespelen is ook een onderdeel van de muziekles.
  • Onze leerlingen gaan via twee ingangen naar binnen (onder- en bovenbouw).
  • Schoolfoto van OBS Flora

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentenarchipel
  • Doelgericht werken
  • Kindgesprekken
  • Veilig sociaal klimaat
  • Engels groepen 1 t/m 8

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Floraschool is een relatief kleine school met kleine groepen. We vormen met elkaar een fijne gemeenschap en kennen en helpen elkaar. Er is rust in de school. Onze klassen zijn niet groter dan 24 leerlingen. Sommige klassen worden gecombineerd, maar tijdens de taal-en rekenlessen gesplitst. Zo krijgt ieder kind veel aandacht en een goede instructie. 

Het afgelopen jaar is het aantal aanmeldingen bij de kleuters toegenomen. Daarom starten we in schooljaar 23-24 met twee kleuterklassen zodat ook deze groepen klein kunnen blijven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven