OBS Flora

Baken 19 2931 RP Krimpen aan de Lek

  • Elke vrijdagmiddag ontdekken de kinderen op de diverse eilanden van de Talentenarchipel hun eigen talent.
  • Bij de Vreedzame School horen ook groepsvergaderingen. Met elkaar oefenen in het naar elkaar luisteren en samen besluiten nemen.
  • Zelf een instrument bespelen is ook een onderdeel van de muziekles.
  • Onze leerlingen gaan via twee ingangen naar binnen (onder- en bovenbouw).

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Uitdaging
  • Eigenaarschap
  • Veilig klimaat
  • Engels groepen 1 t/m 8

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Floraschool is een relatief kleine school met kleine groepen. Het laatste jaar (kalenderjaar 2022) zien we een toename van het aantal leerlingen. Daar zijn we blij mee, maar tegelijkertijd willen we onze kleine groepen behouden omdat we vinden dat hier ook onze kracht ligt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven