Het Creiler Woud

Bollenstraat 66 1773 AK Kreileroord

  • Rond het jaar 1000 na Chr. lag tussen de driehoek Texel-Enkhuizen-Stavoren een moerasbos dat bekend stond onder de naam 'Het woud van Creil'
  • Schoolfoto van Het Creiler Woud

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Veel van onze ouders zijn afkomstig uit het buitenland (Polen, Hongarije, Moldavië). Zij beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om de vragenlijst representatief in te kunnen vullen. Dat verklaart het relatief lage percentage respondenten, hoewel 37% geldt als voldoende representatief.
Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven