Het Creiler Woud

Bollenstraat 66 1773 AK Kreileroord

  • Rond het jaar 1000 na Chr. lag tussen de driehoek Texel-Enkhuizen-Stavoren een moerasbos dat bekend stond onder de naam 'Het woud van Creil'
  • Schoolfoto van Het Creiler Woud

Het team

Toelichting van de school

De lessen lichamelijke opvoeding worden op maandag en vrijdag gegeven door onze eigen vakleerkracht. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt binnen onze organisatie geregeld met het invalteam van onze stichting Kopwerk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024, vooral NT2-onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Verder uitbouwen van ons NT2-onderwijs aan allochtone kinderen.

Een doorgaande lijn ondersteuning vanaf de 0-jarigen met de kinderopvang tot en met groep 8. De kinderopvang/BSO van 0-2 jaar is sinds 8 mei 2023 operationeel.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school en de peuterschool van de stichting Kappio maken beide deel uit van het IKC Creiler Woud.

De peuterschool heeft niet meer de status van VVE-locatie maar van NT2-locatie.

Kinderopvang van 0-2 jaar is in het voorjaar 2023 gerealiseerd.

Terug naar boven