Kindcentrum De Zevensprong

Appelstraat 2 4413 ET Krabbendijke

 • In onze groene schoolomgeving is ruimte voor een complete moestuin voor het kweken van bijvoorbeeld groenten.
 • Op ons centrale leerplein creëerden we een fijne, veilige en huiselijke sfeer en zie je onze relatie met 'buiten' terug.
 • In de natuurhoek van ons plein is het fijn spelen. Er zijn veel natuurlijke materialen aanwezig om mee te bouwen.
 • Ook buiten kun je goed leren. Op ons plein is een podium gemaakt en heb je de ruimte om te leren en te presenteren.
 • Op het kleine plein kunnen de kinderen van 0-4 jaar fijn en veilig spelen. Er zijn fruitbomen, kweekbakken en een schaduwrijke snoezelbak.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van CBS De Zevensprong te Krabbendijke. In dit Venster kunt u informatie vinden over onze school. Deze informatie komt van het Ministerie, de onderwijsinspectie en de school zelf. Wij vinden het als school belangrijk dat middels VenstersPO een totaal beeld gegeven wordt van onze school. Het is voor ons een meerwaarde dat er niet één cijfer wordt gegeven, maar dat iedereen zich een beeld kan vormen van onze school op basis van deze informatie.

Namens het team van De Zevensprong,

Pieter Goudappel

directeur CBS De Zevensprong

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Identiteit
 • Betekenisvol
 • Samen
 • Ambitie
 • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft een redelijk stabiel aantal leerlingen. De laatste jaren was het aantal net onder de 190. De kinderen zijn in het schooljaar 2023-2024 verdeeld over 8 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen dat het op school veilig is voor iedereen. Maar wat is veilig? De school is een leefgemeenschap. De leerkrachten en leerlingen moeten elkaar kennen en vertrouwen en we moeten als school een goed onderwijsklimaat creëren, waarin de leerlingen, maar ook de ouders, weten waar ze aan toen zijn.

We proberen met een aantal protocollen, afspraken en regels het zo duidelijk mogelijk voor iedereen te maken.

En wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd stellen.

De verwijsindex regio Zeeland

De Zevensprong is net als alle andere Albero scholen aangesloten op de verwijsindex. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via de verwijsindex maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in de verwijsindex kenbaar maken. De verwijsindex is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op de verwijsindex én hun betrokkenheid op de leerling in de verwijsindex kenbaar hebben gemaakt. Het systeem van de verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de verwijsindex staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. De verwijsindex kent geen enkele inhoud. Voor vragen over de verwijsindex kunt u de website www.verwijsindexzeeland.nl raadplegen. 

Terug naar boven