Basisschool De Klimroos

Hinkelingestraat 8 4413 AG Krabbendijke

  • De voorkant van ons schoolgebouw.
  • Het ruime schoolplein en grasveld achter ons schoolgebouw.
  • Koningsdag 2015
  • Co√∂peratieve werkvormen.
  • De kleuters in het bos.

In het kort

Toelichting van de school

De Klimroos is een openbare basisschool, de enige in Krabbendijke. Openbaar wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn, zonder onderscheid naar culturele achtergrond, geloof of levensovertuiging. De leerlingen op De Klimroos vormen daardoor een afspiegeling van de samenleving. De school biedt een moderne, uitdagende en veilige leeromgeving, waarin elk kind optimaal kan groeien. Ook wordt er veel coöperatief gewerkt. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Klimroos. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontmoetingsplaats
  • Handelingsgericht
  • Kleinschalig
  • Resultaatgericht
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Klimroos schommelt rond de 70-80 . De gemiddelde groepsgrootte varieert tussen de 10-15 per groep. Omdat de klassen niet erg groot zijn is er voldoende ruimte en aandacht voor elke individuele leerling. Kinderen, ouders en teamleden zijn zichtbaar en kennen elkaar goed.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven