CBS 't Klinket

Tramstraat 36 4371 BX Koudekerke

  • Schoolfoto van CBS 't Klinket
  • Schoolfoto van CBS 't Klinket
  • Schoolfoto van CBS 't Klinket
  • Schoolfoto van CBS 't Klinket
  • Schoolfoto van CBS 't Klinket

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij streven ernaar om het verlof intern op te vangen. Dit kan door onderling van werkdag te ruilen of doordat de directeur een dag voor de klas staat. Zo streven we ernaar dat de kinderen, in geval van ziekte en van verlof, een bekend gezicht voor de klas hebben.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op CBS 't Klinket zijn, naast de leerkrachten, verschillende vakleerkrachten werkzaam;

Vakleerkracht beeldende vorming

Vakleerkracht Plusklas

Intern Begeleider

Muziekspecialist

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kinderen met zorgbehoeften worden individueel of in kleine groepen begeleid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven