CBS 't Klinket

Tramstraat 36 4371 BX Koudekerke

  • Schoolfoto van CBS 't Klinket
  • Schoolfoto van CBS 't Klinket
  • Schoolfoto van CBS 't Klinket
  • Schoolfoto van CBS 't Klinket
  • Schoolfoto van CBS 't Klinket

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS 't Klinket.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.
Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.
U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie.
Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Creatief
  • Zorg en bevlogenheid
  • Passend aanbod
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2016 - 2017 zien we weer een sterke toename in het aantal nieuwe leerlingen.
Deze groei betekent onder andere dat in de laatste jaren vier extra groepen hebben kunnen formeren. 

Van combinatiegroepen naar enkele groepen én twee dubbele groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven