Basisschool De Rank

Artesiaplantsoen 9 2396 XJ Koudekerk aan den Rijn

Schoolfoto van Basisschool De Rank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In principe proberen we altijd vervanging te vinden, maar soms is het moeilijk om bij ziekte vervanging te regelen.

Wij streven daar uiteraard wel naar.  In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat onder verantwoording van een leerkracht een leraarondersteuner de groep overneemt.

Het kan ook voorkomen dat dit niet lukt. In dat geval worden de kinderen verdeeld over andere groepen en nemen zij hun eigen werk mee.

We proberen in alle gevallen te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vervanging bij ziekte.

Soms is het moeilijk om bij ziekte vervanging te regelen. Wij streven daar uiteraard wel naar.  In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat onder verantwoording van een leerkracht een leraar ondersteuner de groep overneemt.

Het kan ook voorkomen dat dit niet lukt. In dat geval worden de kinderen verdeeld over andere groepen en nemen zij hun eigen werk mee. We proberen in alle gevallen te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt regulier onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar. Wij staan open om te kijken of wij nieuwe leerlingen kunnen bieden wat zij nodig hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven