Protestants Christelijke Basisschool De Regenboog

Elbert Mooijlaan 86 1241 BE Kortenhoef

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

De Regenboog is een innovatieve dorpsschool. Onze school kenmerkt zich onder andere door de gemoedelijke sfeer, openheid en positieve insteek waarmee we leerlingen begeleiden. 

Als school staan we voor de vraag hoe we talenten van kinderen tot bloei laten komen. Wij gaan voor onderwijs dat er toe doet, dat het verschil maakt. Hierbij stellen we kinderen centraal en werken we optimaal samen met ouders. In onze ogen is onderwijs niet alleen het overbrengen van feitenkennis of het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook en vooral het aanzetten en inspireren tot nieuwe gedachten en interpretaties.

Uitgangspunten van ons onderwijs zijn:

Nieuwsgierigheid stimuleren
Vertrouwen geven
Verantwoordelijkheid nemen 
Positiviteit 
Doelgerichtheid
Boeiend onderwijs

De gegevens die u in dit SchoolVenster vindt zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. Wilt u meer informatie of een kijkje komen nemen als onze school 'in bedrijf' is? Kijk op onze website: http://regenboogkortenhoef.nl of neem contact met ons op!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positieve sfeer
  • Doelgericht onderwijs
  • Boeiend onderwijs
  • Veilig leeromgeving
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tegen de prognoses in (daling geboortecijfer) heeft De Regenboog de laatste jaren een licht stijgend leerlingaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven