Basisschool Oranje Nassau - school met de Bijbel

Linthorst Homanloane 5 9288 BA Kootstertille

Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau - school met de Bijbel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met de goede resultaten van het leerlingtevredenheidsonderzoek. We blijven vanuit onze visie hard werken om de kinderen van God die ons zijn toevertrouwd een veilig en warm pedagogisch klimaat te bieden en daarmee hun ontwikkeling optimaal te ondersteunen.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Vensters geeft aan dat de uitslag niet betrouwbaar is als gevolg van het lage aantal respondenten. Het is daarom lastig om de resultaten op precieze waarde te schatten. We zijn blij met de gegevens en doen ons voordeel er mee. Op een van de vragen hebben we een lagere score. Nadere bestudering van de antwoorden laat zien dat op deze vraag de respons sterk uiteenloopt, met enkele uitschieters naar beneden. Vanwege het lage aantal respondenten, heeft dat direct een flink effect op het gemiddelde. Desondanks nemen we ook dit signaal heel serieus en gaan we er mee aan de slag.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven