Basisschool Oranje Nassau - school met de Bijbel

Linthorst Homanloane 5 9288 BA Kootstertille

Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau - school met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

GBS Oranje Nassau is een kleine, veilige, voluit christelijke school. De school heeft het karakter van een streekschool, aangezien leerlingen uit diverse omliggende dorpen afkomstig zijn. De school werkt met 4 combinatiegroepen.Er werken op school parttime leerkrachten, waarvan de meeste al behoorlijk wat ervaring in het onderwijs hebben. De kinderen zijn goed in beeld, mede dankzijhet niet al te grote leerlingaantal.

We zullen de gegevens op deze site zo goed mogelijk up to date houden. Daardoor krijgt u al een duidelijk beeld van onze school. Nog mooier vinden we het wanneer u bij ons op bezoek komt. Dan kunt u de school met eigen ogen bekijken en de sfeer proeven. Wees van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Voluit christelijk
  • Kind in beeld
  • Goede zorg
  • Goed, passend onderwijs
  • Goede resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tijdens schooljaar 2020-2021 is er een leerling vanuit het AZC aangemeld voor groep 1, van wie de zus al bij ons op school was. Ook 2 andere kinderen stroomden in de loop van het jaar in in groep 1. Dit betrof oudste kinderen uit jonge gezinnen uit het dorp Kootstertille zelf. In het algemeen zijn er de laatste jaren regelmatig aanmeldingen van gezinnen door verhuizing, of omdat men positieve geluiden heeft gehoord over de kleinschaligheid en goede zorg op onze school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij de TSO eten de leerkrachten met de leerlingen. Daarna nemen de ouders de pleinwacht voor hun rekening volgens een vastgesteld rooster. Alle ouders worden hier ingeroosterd. Dit wordt geregeld en gecoördineerd door de TSO coördinator, juf Gea Hoekstra. Zij is tijdens de TSO op school aanwezig en als achterwacht beschikbaar voor de ouders die pleinwacht hebben.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven