Openbare Basisschool De Watermolen

Molenwerf 3 1541 WR Koog aan de Zaan

  • Op De Watermolen werken alle groepen met een digibord.
  • Op De Watermolen is ICT een leerdoel en een leermiddel. In de groepen 5-8 werken de leerlingen op een laptop. In groep 4 op een tablet.
  • Op onze school zijn twee groepen 1-2. In de groep wordt er spelend gewerkt aan schoolse vaardigheden.

Het team

Toelichting van de school

Het leerkrachtenteam van OBS De Watermolen kent een evenwichtige opbouw. Dit zorgt voor een goede mix van ervaring en nieuwe onderwijsinzichten.

Alle scholen in Nederland krijgen naar aanleiding van het leerlingenaantal formatie (banen) toebedeeld. Verhoudingsgewijs is daarmee het aantal professionals op iedere school gelijk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven