Openbare Basisschool De Watermolen

Molenwerf 3 1541 WR Koog aan de Zaan

  • Op De Watermolen werken alle groepen met een digibord.
  • Op De Watermolen is ICT een leerdoel en een leermiddel. In de groepen 5-8 werken de leerlingen op een laptop. In groep 4 op een tablet.
  • Op onze school zijn twee groepen 1-2. In de groep wordt er spelend gewerkt aan schoolse vaardigheden.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouder/verzorger,

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Watermolen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Ik wens u veel leesplezier. Wanneer u vragen heeft over deze gegevens sta ik u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Maaike Kerssens

Directeur OBS De Watermolen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Betrokkenheid
  • Professioneel en hecht team
  • PBS
  • Techniek en Cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Watermolen is een school die in de belangstelling staat! Ouders die voor onze school kiezen, kiezen voor het kleinschalige en prettige karakter. Ons team kent elkaar goed. De leerlingen zijn bekend met elkaar. De Watermolen is stabiel wat betreft leerlingenaantallen. De school is een mooie afspiegeling van de wijk. We hebben leerlingen met verschillende achtergronden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang en onderwijs hand in hand

IKC De Watermolen hoort bij scholenorganisatie Zaan Primair. Samen met Zaan Primair werkt FreeKids aan de vorming van Integraal Kindcentra, waarin verschillende partijen samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. De Watermolen is zo’n Breed Kindcentrum.

FreeKids sluit aan bij de kernwaarden van OBS De Watermolen en waar dat kan dragen we er in onze activiteiten aan bij. Daarnaast werken de leerkrachten van de school en de pedagogisch medewerkers van FreeKids samen. Dat is onder meer belangrijk als er eens iets bijzonders met een kind aan de hand is. Ten slotte biedt FreeKids opvang aan tijdens de studiedagen van het Watermolen-docententeam

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven