Openbare School voor Speciaal Onderwijs De Boei

Sportstraat 1 1541 JK Koog aan de Zaan

Schoolfoto van Openbare School voor Speciaal Onderwijs De Boei

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2013 is de school bezocht door inspectie.De Boei werd al enige jaren als“zwak” beoordeeld en het laatste jaar zelfs als “zeer zwak”. Dit kwam voornamelijk door het leerkrachtgedrag en sommige zaken uit de zorg.In januari 2013 is de inspectielangs geweest voor een uitgebreid tussentijds onderzoek. Alle leerkrachten zijn bekeken op leerkracht gedrag en daarnaast is er met directie en IB langdurig gesproken.De inspectie kon niets anders dan SBO de Boei een voldoende beoordeling geven. De enigeschool die van zeer zwak in één keer naar voldoende is gegaan in 15 jaar.

Terug naar boven