cbs De Rietstek

Wigbold van Ewsumstraat 1 9882 PM Kommerzijl

  • Volledige concentratie en focus
  • Kinderen en leerkrachten samen
  • Samenwerken met constructiemateriaal

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van CBS de Rietstek. Op deze pagina kunt u alle praktische informatie vinden betreft onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Samen leren
  • Samen ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Rietstek is de afgelopen jaren gegroeid in leerlingenaantal. Vanuit omliggende dorpen komen kinderen naar de school in Kommerzijl. Toch blijven wij ons ervan bewust dat de Rietstek een kleine school is, waar jaarlijks het leerlingenaantal sterk kan fluctueren. Voor het schooljaar 2023/2024 starten wij met 62 kinderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven