Openbare Basisschool Prof Casimir

Tsjerk Hiddesstraat 4B 9291 AX Kollum

Schoolfoto van Openbare Basisschool Prof Casimir

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben in maart 2022 een leerlingtevredenheidspeiling afgenomen. Onze school scoort bovengemiddeld met een rapportcijfer 8.2. Uit het onderzoek blijkt dat de school hoog scoort op het de lessen op school.De omgang met de meester en juf, de wijze waarop de lesstof wordt uitgelegd scoren hoog! De leerlingen gaven aan dat ze op onze school veel leren!


Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 is de oudertevredenheidspeiling onder de ouders uitgezet.

Er zijn 135 enquêtes uitgezet en er zijn 83 terug gekomen. Hiermee voldoen we aan de minimale vereiste voor betrouwbaarheid. We zijn trots op de mooie cijfers!

Tevredenheid
8,3

Terug naar boven