Openbare Basisschool Prof Casimir

Tsjerk Hiddesstraat 4B 9291 AX Kollum

Schoolfoto van Openbare Basisschool Prof Casimir

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben in april 2023 een leerlingtevredenheidspeiling afgenomen. Onze school scoort bovengemiddeld. Uit het onderzoek blijkt dat de school hoog scoort op het de lessen op school.De omgang met de meester en juf, de wijze waarop de lesstof wordt uitgelegd scoren hoog! De leerlingen gaven aan dat ze op onze school veel leren!


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 is de oudertevredenheidspeiling onder de ouders uitgezet. We zijn trots op de mooie cijfers!

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven